Faktura & konto

Betala inom 30 dagar & Betala i din egen takt

Handla nu - Betala i januari!

För dig som vill ha mer tid på dig att betala. ”Handla nu - Betala i januari!” innebär att du får extra lång betaltid – hela 60 dagar. Du får dina varor och kan prova i lugn och ro innan du bestämmer dig för vad du vill behålla och sedan betalar du hela summan efter 60 dagar. Kräver BankID.


Betala inom 30 dagar

Du som är kund sen tidigare hos Cellbes kan få din ansökan beviljad direkt på telefon när du beställer dina varor. I annat fall fyller du i och skickar in en skriftlig ansökan. Sedvanlig kreditkontroll görs varvid kreditupplysning kan komma att inhämtas.


Betalning

Vid betalning via faktura görs sedvanlig kreditkontroll varvid kreditupplysning kan komma att inhämtas. Du betalar hela beloppet inklusive faktureringsavgift (f.n. 19 kr), efter leverans. Du kan dessutom välja att dela upp dina betalningar genom att byta till Cellbes-Konto. Om inte fakturan betalas inom utsatt tid övergår fakturabeloppet automatiskt till Cellbes-Konto. Om betalningen inte inkommit i rätt tid, påför Cellbes en påminnelseavgift (f.n. 60 kr). Cellbes förbehåller sig rätten att under avtalstiden besluta om ändring av påminnelseavgiften. För övriga villkor se under Cellbes-Konto.


Byte av betalsätt

Vill du inte betala hela beloppet på en gång, kan du välja att dela upp dina betalningar genom att byta till Cellbes-Konto.


Betala i din egen takt

Vid betalning via delbetalning görs sedvanlig kreditkontroll varvid kreditupplysning kan komma att inhämtas.


Betalning

Kontohavaren ansvarar för betalning av på kontot gjorda inköp och för debiterade räntor, avgifter och övriga kostnader. Vid utnyttjande av krediten förbinder sig kontohavaren att erlägga minst det lägsta belopp som aviseras månadsvis. Lägsta belopp att betala beräknas så att vid var tid utnyttjad kredit blir återbetald på det antal månader som anges i ansökan, dock lägst 70 kr. Kontoutdraget skickas varje månad. Betalningen skall vara Cellbes tillhanda på plusgirokonto 4752004-4 senast på förfallodagen varje månad. För att undvika påminnelseavgift, förseningsavgift och dröjsmålsränta bör inbetalningen ske i god tid före förfallodagen. Betalar kontohavaren ej enligt föreskriven månadsbetalning äger Cellbes rätt att påföra kontot påminnelseavgift (f.n. 60 kr) samt förseningsavgift (f.n. 50 kr). Kontohavaren äger rätt att helt eller delvis lösa krediten i förtid utan extra kostnader. Om kontohavaren gjort inbetalningar i rätt tid och i övrigt följt kontobestämmelserna under de senaste fyra månaderna äger kontohavaren rätt att nyttja en betalningsfri månad, ränta och aviseringsavgift påförs vid utnyttjande av betalningsfri månad. Återbetalningstiden förlängs vid utnyttjande av betalningsfri månad. Om krediten utnyttjas på nytt genom ytterligare köp eller kontantuttag förlängs kreditens löptid.


Räntor & Kostnader

För aktuella villkor och priser se kreditvillkor.


Kreditgivare

Kreditgivare är Cellbes AB, 501 87 Borås, org. nr. 556540-2152. Cellbes har rätt att överlåta eller pantsätta fordran till annan kreditgivare.


Byte av kredittagare

Cellbes skriftliga medgivande behövs för att krediten ska kunna överföras till annan.


Beviljad kredit

Cellbes fastställer en högsta kreditgräns upp till vilken inköp får göras. Cellbes förbehåller sig rätten att inhämta kreditupplysning samt möjligheten att begränsa kreditbeloppet. Förändras förutsättningarna för krediten under kreditens löptid äger Cellbes rätt att sänka tidigare beviljad kreditgräns, till en kreditgräns som Cellbes finner skälig. Sänkning av kreditgränsen på denna grund kan ske till kontoskuldens belopp vid tidpunkten för sänkningen. Kreditgränsen anses sänkt en dag efter att skriftligt meddelande sänts ut eller omedelbart efter muntligt meddelande. Under förutsättning att kontot sköts kan Cellbes om inte annat överenskommes stegvis höja krediten upp till 20 000 kronor utan förnyad ansökan.


Förändringar

Cellbes har rätt att ändra ränta och avgifter med omedelbar verkan i samband med ändring av Riksbankens reporänta, då det motiveras av kreditpolitiska beslut, vid ökade upplåningskostnader eller på grund av andra kostnadsökningar som Cellbes skäligen inte kunde förutse när avtalet ingicks. Cellbes har rätt att påföra kontot avgifter och skatter som Cellbes inte råder över.


Uppsägning

Ömsesidig uppsägningstid är 30 dagar. Efter uppsägning gäller villkoren för Cellbes-Konto i tillämpliga delar så länge skuld kvarstår på kontot. Cellbes förbehåller sig rätten att med tillämpning av 21-23§ Konsumentkreditlagen (1992:830) säga upp krediten i förtid om kredittagaren sedan mer än en månad är i dröjsmål med betalning av ett belopp som överstiger tio procent av kreditfordringen eller på annat sätt är i väsentligt dröjsmål med betalning. Cellbes förbehåller sig rätten att under avtalstiden besluta om ändring av påminnelseavgiften. Kostnader för eventuella inkassoåtgärder debiteras enligt gällande lag.


Personuppgifter

Cellbes AB är personuppgiftsansvarig för behandling av de personuppgifter som du som Kund lämnar till oss. Dina personuppgifter kommer att behandlas för att upprätthålla vår Kundrelation och även för marknadsföringsändamål, via post, telefon eller andra elektroniska media, av Cellbes AB och samarbetspartners. Du kan genom att skriva till Cellbes AB, 501 87 Borås, begära att dina personuppgifter rättas, tas bort eller anmäla om du inte vill att uppgifterna skall användas för direktmarknadsföring av annat företag än Cellbes AB. Som kund hos Cellbes AB har du rätt att en gång per år efter skriftlig begäran till ovanstående adress få information om vilka uppgifter om dig som finns i våra register och hur de används.

Trygg leverans
Säker betalning
30 dagars returrätt

Köp mode & kläder från små till stora storlekar online hos Cellbes.

Säker shopping

Håll dig uppdaterad

Prenumerera på vårt nyhetsbrev för att få information om senaste produktsläppen, erbjudanden och nyheter från oss.

Följ oss

  • Vi levererar endast till svensk adress.
  • Frakt från 49kr, fri frakt vid köp från 799kr.
  • Alltid 30 dagars returrätt